Tla

V podjetju IKEMA d.o.o. izvajamo ocene onesnaženosti tal s postopkom odvzema vzorcev po SIST ISO 18400-203:2019: Preiskave domnevno onesnaženih območij.

Vključeni smo v mrežo GLOSOLAN – Global soil laboratory network pod okriljem FAO http://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/

V podjetju IKEMA d.o.o. izvajamo tudi vzorčenja tal za monitoring stanja tal v skladu s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Izvajamo analize in vzorčenja tal za preiskave onesnaženih območij v primeru nesreč, razlitij, ocene stanja po sanaciji in v primeru drugih izrednih dogodkov. Ravno tako izvajamo analize tal med postopki remediacije tal.

V podjetju IKEMA d.o.o. določamo tudi korozivni potencial tal.

Za vrtičkarje smo razvili posebne sklope analiz tal, s pomočjo katerih lahko preverijo stanje razpoložljivost hranil ali onesnaženosti tal v vrtovih.

Kontakt analize tal: tjasa@ikema.si

Rezultati medlaboratorijske primerjave vzorčenja tal po Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja tal

V medlaboratorijski primerjavi so sodelovali še: Eurofins Erico, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Talum inštitut

potrdilo o sodelovanju IKEMA