Raziskave in izobraževanje

Razvoj novih tehnologij in izdelkov

Razvoj čistilnih naprav

V sodelovanju z podjetjem ALP-LAB, d.o.o. smo za stranko razvili postopek čiščenja odpadnih vod. Z več kot 2000 ur raziskovalnega in projektnega dela in 200 kemijskimi analizami smo optimizirali postopek čiščenja. Kar omogoča naročniku čiščenje odpadnih vod z minialnimi obratovalnimi stroški in najboljšimi rezultati čiščenja.

Naše delo je obsegalo:

– meritev odpadne vode in določitev pretoka (urni, dnevni, maksimalni, minimalni, povprečni…) za določitev kapacitete čiščenja na posameznih komponentah.

– izvajanje meritev na vtoku in iztoku in izvajanje meritev (TOC, KPK, BPK, Amonijak, Fosfor…)

– Optimizacija čistilne naprave (nastavitve obratovanja SBR reaktorja)

– Optimizacija posameznih komponent (nastavitve na grobem situ, finem situ, črpalkah, dozirnih črpalkah, flotatorju,…)

– Optimizacija ravnanja z odpadnim aktivnim blatom

Razvoj merilnih instrumentov

Predvsem za lastne potrebe in potrebe strank razvijamo specifične merilne instrumente kot so:

– Bioreaktorji

– Kemični reaktorji

– Naprave za merjenje različnih parametrov

– Naprave za ON-LINE merjenje

Razvoj on-site remediacijski polj

V podjetju IKEMA d.o.o. sodelujemo pri razvoju in vzpostavitvi rešitev za bioremediacijo zemljin.

Izobraževanja

Izvajamo različna izobraževanja kot so:

  • uporaba posameznih analitskih naprav in instrumentov
  • ravnaja z odpadki, kemikalijami in drugimi snovmi
  • izobražujemo operaterje čistilnih naprav

Pripravljamo vsakoletna izobraževanja in delavnice na področju analitske kemije – bolj specifično na področju odpadkov, vzorčenju odpadkov in priprave vzorcev. Izobraževanja izvajamo v sodelovanju z našimi partnerji.

Naše visokotehnološke rešitve na področju odpadkov nam dajejo kompetence tudi za izdelavo različnih izobraževanj. Ena izmed takšnih delavnic je bila delavnica na tematiko vzorčenja odpadkov maja 2011. Delavnica je potekala v soorganizaciji: podjetja Ikema d.o.o., Univerze v Mariboru, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Urada RS za meroslovje. Več si lahko preberete tukaj.

Medlaboratorijske primerjave

V letu 2020 smo v okviru praznovanja 30-letnice podjetja IKEMA d.o.o. izvedli prvo medlaboratorijsko primerjavo za vzorčenje tal v Sloveniji po Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Za zagotavljanje najvišje kakovosti meritev smo ugotovili, da že obstoječi ponudniki medlaboratorijskih primerjav po Evropi in Svetu  ne ponujajo storitev, ki bi nam lahko koristile za potrebe zagotavlajnja kakovosti. Zato smo ob podpori partnerskega laboratorija, kot prvi v Sloveniji organizirali medlaboratorijsko primerjavo na področju vzorčenja in odpadkov:

V letu 2011 smo izvedli 1. medlaboratorijsko primerjavo o vzorčenju odpadkov v Sloveniji.

Glede na dober odziv pripravljamo smo medlaboratorijsko primerjavo vzorčenje ponovili leta 2013.

V letu 2014 smo izvedli medlaboratorijsko primerjavo: meritev kovin v industrijskem mulju MK2014.

V letu 2021 in letu 2022 smo izvedli medlaboratorijsko primerjavo za vzorčenje na kompostu in odpadku v sodelovanju s podjetjem JP VOKA SNAGA in NLZOH Novo Mesto.