Komposti, blata in rastni substrati

V našem laboratoriju vam omogočamo izdelavo mnenj in preiskav na področju: zemljin, gnojil, rastnih substratov, odpadkov,…

V skladu z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18) izvajamo analize na kompostih in digestatih.

Po akreditiranih postopkih izvajamo vzorčenja kompostov, digestatov in rastnih substratov:
– SIST EN ISO 5667-13:2012
– SIST EN 12579:2013

Ravno tako po akreditiranih postopkih izvajamo analize na kompostih, digestatih in rastnih substratih

– Rastni testi
– Elementarna sestava
– Fizikalne lastnosti
– Organska onesnaževala
– Biološke analize
– Anorganska onesnaževala
– Razpoložljivost hranil

Za več informacij je sledeča povezava do naše akreditacijske listine: http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/ikema-d-o-o/

Kot vodilno podjetje na področju laboratorijskih storitev smo v letu 2011 izvedli prvo medlaboratorijsko preiskavo na na področju vzorčenja v Sloveniji. Izvedli smo jo na kompostu, ki je bil deklariran kot odpadek. S takšnimi projekti se uvrščamo v sam vrh laboratorijev v Evropi in Sloveniji.