Komposti, blata in rastni substrati

V našem laboratoriju vam omogočamo izdelavo mnenj in preiskav na področju: zemljin, gnojil, rastnih substratov, odpadkov ipd.

V skladu z Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15, 56/18 in 44/22 – ZVO-2) izvajamo analize na kompostih in digestatih.

Ravno tako na področju zemljin, gnojil in rastnih substratov izvajamo:

– rastne teste
– elementarno sestavo
– fizikalne lastnosti materialov
– vsebnosti organskih onesnaževal
– biološke analize
– vsebnosti anorganskih onesnaževal
– razpoložljivost hranil