Komposti, tla, blata in rastni substrati

Strokovnost in neodvisnost so naši atributi.

V našem laboratoriju vam omogočamo izdelavo mnenj in preiskav na področju: tal, zemljin, gnojil, odpadkov,…

Vse rešitve na področju IED uredbe za IPPC zavezance na enem mestu.
Izdelamo vam  izhodiščno poročilo za IED-zavezance z oceno možnosti za onesnaževanje podzemnih vod in tal

Strokovna pomoč pri pripravi poročil o vplivih na okolje (PVO).

Za naše redne stranke je  večina svetovanj brezplačna.

Vse preiskave izvajamo z najnovejšo tehnologijo. Kot največji neodvisni slovenski laboratorij vam omogočamo meritve na preko 200 akreditiranhi parametrih in skupno preko 5000 različnih meritev v različnih materialih.

 

Kot vodilno podjetje na področju laboratorijskih storitvah smo v letu 2011 izvedli prvo medlaboratorijsko preiskavo na na področju vzorčenja v Sloveniji. Izvedli smo jo na kompostu, ki je bil deklariran kot odpadek. Z takšnimi projekti se uvrščamo v sam vrh laboratorijev v Evropi in Sloveniji.

Za izvedbo posameznih del v Sloveniji imamo tudi različna pooblastila Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Nekaj dodatnih informacij za naše stranke:

Zunanja povezava do ARSO internetnih strani.

SEZNAM POOBLAŠCENCEV ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA PRI VNOSU NEVARNIH SNOVI IN GNOJIL V TLA