Predstavitev podjetja

STABILNOST POSLOVANJA

Inštitut IKEMA d.o.o. deluje že več kot 30 let z neprekinjenim poslovanjem. Vsako leto povečujemo število opravljenih analiz in obseg strank, kar se pozna tudi v stalni rasti poslovanja. Vsako leto tudi širimo nabor storitev in povečujemo število zaposlenih, kar nam omogoča, da storitve opravljamo hitro in zanesljivo. Velika stabilnost poslovanja pa nam omogoča neodvisnost in veliko fleksibilnost pri razvoju novih tehnologij in produktov.

 

PREDSTAVITEV PODJETJA

V podjetju IKEMA d.o.o. smo po 25 letih obstoja postali Inštitut za kemijo, ekologijo meritve in analitiko. S to posodobitvijo prinašamo našim strankam višji nivo kvalitete storitev in zagotavljanje kakovosti.

IKEMA d.o.o. ponuja izvajanje analiz po konkurenčnih cenah. V našem visokotehnološkem inštitutu se opiramo na več stoletna znanja iz kemije, biologije in fizike z najnovejšimi metodami in principi. V več kot 30 letnem poslovanju smo postali eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji. Preiskave izvajamo po znanih in dobro preiskušenih metodah in standardih kot so ISO, CEN, SIST, ASTM, DIN, JUS, EPA, … Na zahteve naših strank pa izvajamo analize po njihovih specifikacijah ali pa razvijemo novo metodo.

V preteklih letih smo posodobili laboratorij za pripravo vzorcev, kjer lahko pripravljamo vzorce ne glede na njihovo sestavo in velikost. Rutinsko lahko odvzamememo več 100 kg vzorca in ga pripravimo za analizo. Kot edini laboratorij v Sloveniji lahko pripravimo in analiziramo materiale kot so: kamenje (tudi skale težke nekaj ton), plastiko in plastične mase (skoraj neomejenih velikosti), gumo, les (hlode, tramove, odpadni les…), tkanine in netkane materiale, zemljine, pastozne materiale, gošče, utrjene barve, kovine…

AKREDITIRANA DEJAVNOST

IKEMA d.o.o. izvaja različne meritve po akreditiranih metodah in z pooblastili Ministrstva za okolje in prostor RS – Agencije republike Slovenije za okolje. Z akreditacijsko listino dokazujemo delovanje akreditiranih parametrov v skladu z vsemi metodami in pravili, ki jih zahteva standard SIST EN ISO/IEC 17025.

TEHNOLOŠKE ANALIZE

Potrebujete analize vhodnih surovin, izdelkov ali polizdelkov? Želite bolje zagotavljati kvaliteto, optimizirati proizvodnjo, zmanjševati emisije… Mi imamo rešitve za vas.

NAŠA PREDNOST

Glavna naša prednost izhaja iz več kot 30 letnih iskušenj v sodelovanju z industrijo, strankami in državnimi inštitucijami. Smo edini, tako veliki, povsem neodvisni laboratorij, 100% v zasebni lasti.

ZGODOVINA PODJETJA

Podjetje IKEMA d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 1990. V 32 letni zgodovini podjetja smo postali vodilni slovenski laboratorij.

ZAKAJ IZBRATI NAS?

IKEMA d.o.o. kot edino družinsko podjetje na področju okoljskih preiskav, zagotavlja neodvisne rezultate, v najkrajšem možnem času in po ugodnih cenah.
Za naše redne stranke je večina svetovanja brezplačna.

POSTANITE NAŠ PARTNER

V podjetju IKEMA d.o.o. se zavedamo velikih stroškov, ki jih prinaša izgradnja lastnega laboratorija. Zato zmeraj iščemo partnerje, katerim bi zagotavljali laboratorijske storitve po ugodnih cenah.

RAZISKAVE

Izvajamo kemijske analize pri raziskavah, interpretacijo rezultatov, pilotne naprave, simulacijo procesov, vzorčno proizvodnjo, biološke preiskave, izdelavo instrumentov in naprav.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija je postati vodilni ponudnik laboratorijskih storitev  in uveljavitev našega imena kot sinonima za kakovost v Sloveniji in tujini.

PROJEKTI

Vzpostavitev trajnostno rodovitne zemlje z uporabo domačega vermikomposta

 

 

 

Podjetje IKEMA d.o.o. je tudi članica SRIP – krožno gospodarstvo
https://srip-krozno-gospodarstvo.si/clani/listing/ikema-d-o-o/