Odpadki

Izvajamo ocene odpadkov

– ocene odpadkov pred odlaganjem
– ocene nevarnih lastnosti odpadka
– določitev klasifikacijske številke odpadka
– ocene za vnos v ali na tla po R10 (za izkope in ocene tal)
– ocene zemeljskih izkopov in določitev ali se uvršča med nevarne gradbene odpadke
– ocene za sežig odpadka
– ocene odpadkov za čezmejno premeščanje
– in številne druge…