Biološke analize

V podjetju IKEMA d.o.o. izvajamo številne biološke analize različnih materialov.

Slednje vključujejo:

– Mikroskopski pregledi preparatov

– PLFA analize

Določevanje mikrobioloških združb v vzorcih tal ali kompostov po principu določanja fosfolipidnih maščobnih kislin membran živih mikroorganizmov.

– Rastni testi

V laboratoriju IKEMA d.o.o. izvajamo rastne teste na različnih vrstah rastlin (testi s kitajskim zeljem, testi s krešo, rastni testi na solati, določevanje fitotoksičnosti tal s 3 vrstami rastlin itd.)

– ISO 21479:2019

Soil quality — Determination of the effects of pollutants on soil flora — Leaf fatty acid composition of plants used to assess soil quality

– ISO 29200:2013

Soil quality — Assessment of genotoxic effects on higher plants — Vicia faba micronucleus test