Sortirne analize

Izvajamo sortirne analize na vseh vrstah odpadkov. Z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju izvajanja sortirnih analiz smo pravi izvajalec za te odpadke.

Izvajamo sortirne analize za:

– projektiranje sortirnih linij v centrih za ločevanje odpadkov

– ugotavljanje sestave odpadkov

– na zahteve inšpekcijskih služb

– v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2)

– po zahtevah naročnikov (sejanje na različnih sitih, analiziranje posameznih frakcij,…)