Sortirne analize

Izvajamo sortirne analize na vseh vrsta odpadkov. Z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju zvajanja sortirnih analiz smo pravi izvajalec ta vaše odpadke.

Izvajamo sortirne analize za:

– projektiranje sortirnih linij v centrih za ločevanje odpadkov

– ugotavljanje sestave odpadkov

– na zahteve inšpekcijskih služb

– v skladu z uredbo o obvezni gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

– po zahtevah naročnikov (sejanje na različnih sitih, analiziranje posameznih frakcij,…)