Kontrolne analize

Kontrolne analize se izvajajo z namenom ugotovitve skladnosti.

Kontrolne kemične analize se izvajajo za namen določitve skladnosti surovin z dokumenti pošiljatelja. Te surovine so lahko: surovine v tehničnem procesu, goriva, odpadki, sekundarna goriva… Dokumenti pošiljatelja so lahko: certifikati o analizi, tehnični listi, ocene odpadkov…

Kontrolne kemične analize za namen odlaganja odpadkov

V skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališča (U.l. RS št. 32/06, št. 98/07, št. 62/08 in št. 53/09) morajo upravljalci odlagališč pri prevzemu odpadkov, zagotoviti kontrolno kemično analizo za določeno količino dostavljenih pošiljk odpadkov.

Kontrolne kemične analize za namen sežiga odpadkov

V skladu z Uredbo o sežiganju odpadkov (U.l. RS št. 68/08 in št. 41/09), mora upravljalec sežigalnice za namen določitve skladnosti odpadkov, zagotoviti kontrolno kemično analizo za določeno količino dostavljenih pošiljk nevarnih odpadkov.

Sortirne analize

Izvajamo sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Ur.l. RS št. 32/06, št. 98/07, št. 62/08, št. 53/09, št.61/11, katero mora zagotoviti izvajalec zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.