Kontrolne analize

Kontrolne analize se izvajajo z namenom ugotovitve skladnosti.

Kontrolne kemične analize se izvajajo za namen določitve skladnosti surovin z dokumenti pošiljatelja. Te surovine so lahko: surovine v tehničnem procesu, goriva, odpadki, sekundarna goriva ipd.

Kontrolne kemične analize za namen odlaganja odpadkov

V skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2) morajo upravljalci odlagališč pri prevzemu odpadkov zagotoviti kontrolno kemično analizo za določeno količino dostavljenih pošiljk odpadkov.

Kontrolne kemične analize za namen sežiga odpadkov

V skladu z Uredbo o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/08, 41/09 in 8/16) , mora upravljalec sežigalnice za namen določitve skladnosti odpadkov, zagotoviti kontrolno kemično analizo za določeno količino dostavljenih pošiljk nevarnih odpadkov.

Sortirne analize

Izvajamo sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov v skladu z Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2), ki mora zagotoviti izvajalec zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.