Meritve zraka

Na področju meritev onesnaženosti zraka imamo podeljen fleksibilni obseg akreditacije. V akreditirani obseg lahko uvrstimo tudi druge snovi, v kolikor kakovost rezultatov predhodno potrdimo z dodatnim laboratorijskim delom (verifikacijo). Zaradi dodatnega dela je čas analize za ostale snovi nekoliko daljši. Če je verifikacija uspešna, lahko rezultat podamo kot akreditirani rezultat.