Monitoringi

Vodilni slovenski laboratorij za izvajanje letnih obratovalnih monitoringov odpadnih vod.

Izvajamo obratovalne monitoringe in prve meritve odpadnih vod za komunalne čistilne naprave in industrijske naprave. Izvajamo vse storitve povezane z odpadnimi vodami (svetovanje, načrtovanje, priprava dokumentacije, tolmačenje dokumentacije, izobraževanje, analitika….)

V podjetju IKEMA d.o.o. izvajamo naslednje okoljske monitoringe:

 

  •  monitoringi padavinskih vod,
  •  monitoringi odpadnih tehnoloških vod,
  •  monitoring odpadnih komunalnih vod,
  •  monitoringi onesnaženosti tal,
  •  analize in ocene odpadkov ter načrti ravnanja z odpadki,
  •  meritve emisij plinov na deponijah in bioplinarnah,
  •  monitoringi na odlagališčih odpadkov,
  •  izdelave poročil o vplivih na okolje,
  •  analize površinskih vod,
  • monitoring odpadnih vod.

 

Za izvedbo posameznih del v Sloveniji imamo tudi različna pooblastila Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Nekaj dodatnih informacij za naše stranke:

Zunanje povezave do ARSO internetnih strani:

Pooblastilo za izvajanje meritev odpadnih vod.

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

Imamo pridobljeno akreditacijo, ki zagotavlja izvajanje storitev po standardu

SIST EN ISO/IEC 17025.