Monitoringi

Vodilni slovenski laboratorij za izvajanje letnih obratovalnih monitoringov odpadnih vod

Izvajamo obratovalne monitoringe in prve meritve odpadnih vod za komunalne čistilne naprave in industrijske naprave. Izvajamo vse storitve povezane z odpadnimi vodami (svetovanje, načrtovanje, priprava dokumentacije, tolmačenje dokumentacije, izobraževanje, analitika….)

Vodilni slovenski laboratorij za izvajanje monitoringov stanja tal

povezava do ARSO seznama pooblaščencev: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Tla/Evidenca-pooblascenih-izvajalcev-obratovalnega-monitoringa-stanja-tal.pdf

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal.

V podjetju IKEMA d.o.o. izvajamo naslednje okoljske monitoringe:

 

 •  monitoringi padavinskih vod,
 •  monitoringi odpadnih tehnoloških vod,
 •  monitoring odpadnih komunalnih vod,
 •  monitoringi onesnaženosti tal,
 •  analize in ocene odpadkov ter načrti ravnanja z odpadki,
 •  meritve emisij plinov na deponijah in bioplinarnah,
 •  monitoringi na odlagališčih odpadkov,
 •  izdelave poročil o vplivih na okolje,
 •  analize površinskih vod,
 • monitoring odpadnih vod.

 

Za izvedbo posameznih del v Sloveniji imamo tudi različna pooblastila Ministrstva RS za okolje – Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Nekaj dodatnih informacij za naše stranke:

Zunanje povezave do ARSO internetnih strani:

Pooblastilo za izvajanje meritev odpadnih vod.

 • Pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
 • Pooblastilo za izdelavo ocen odpadkov.
 • Imamo pridobljeno akreditacijo, ki zagotavlja izvajanje storitev po standardu

  SIST EN ISO/IEC 17025.