Pooblastila

Pooblastila za odpadne vode:

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tables/custom/details/tableId/5/id/3109

Pooblastila odpadki

https://podatki.gov.si/dataset/seznam-izdelovalcev-ocene-nevarnih-odpadkov-pred-seziganjem

Pooblastila tla in certifikati

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Tla/Evidenca-pooblascenih-izvajalcev-obratovalnega-monitoringa-stanja-tal.pdf

GLOSOLAN certifikat

Pooblastila zrak

https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobitev-pooblastila-za-izvajanje-meritev-emisije-snovi-v-zrak/