Odpadki

Neodvisnost in strokovnost je osnova za kvalitetno.

IKEMA d.o.o. se ponaša z obilico izkušenj na področju odpadkov. Kot podjetje z najboljšo tehnologijo za pripravo vzorcev v Sloveniji, z našo tehniko za mletje vzorcev lahko pripravljamo veliko količino vzorca tudi s kriogensko tehniko. Naše visokotehnološke rešitve na področju odpadkov nam dajejo kompetence tudi za izdelavo različnih izobraževanj. Ena izmed takšnih delavnic je bila delavnica na tematiko vzorčenje odpadkov maja 2011. Delavnica je potekala v soorganizaciji: podjetja Ikema d.o.o., Univerze v Mariboru, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Urada RS za meroslovje. Več si lahko preberete tukaj.

V Ikemi d.o.o. izdelujemo ocene odpadkov za različne namene in sicer:

za odlaganje odpadkov na odlagališča za  nenevarne,  nevarne ali inertne odpadke. Imetnik odpadkov  mora  zagotoviti oceno odlaganja odpadkov, skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (U.l. RS št. 61/2011 ). Ocena odpadka je veljavna eno leto. Ocena odpadka za odlaganje lahko vključuje tudi analizo in oceno nevarnih lastnosti odpadka. 

– za sežig odpadkov.  Imetnik odpadka mora zagotoviti oceno odpadka, skladno z standardom SIST EN 15359:2012. Ocena odpadka se izvaja enkrat letno.
Ocena odpadka za sežig  lahko vključuje tudi oceno vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka  (tabela  H15, Uredbe o odpadkih, Ur.l. RS št. 103/11.

– ocena nevarnih lastnosti odpadka. Ta se izvede v skladu z uredbo o odpadkih Ur.l. RS št. 103/11. Oceno vrednotenja nevarnih lastnosti odpadkov je potrebno izdelati tudi za namen prekomejnega premeščanja odpadka.

– ocena odpadka za predelavo v trdno gorivo. Za namen predelave nenevarnih odpadkov v trdno gorivo določamo v podjetju IKEMA d.o.o. razvrstitev goriva (po klasifikacijskem seznamu trdnih goriv, skladno z Uredbo o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo, Ur.l. RS št. 57/08) ter s tehničnimi specifikacijami po standardu  SIST EN 15359:2012.