IED / okoljevarstvena dovoljenja

V našem podjetju vam lahko pomagamo pri pridobitvi okoljevarstvenih dovoljenj

NOVO!

Izhodiščna poročila skladno z IED

 

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo pri:

• izdelavi in svetovanju vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

• izdelavi in svetovanju ocene možnosti za onesnaževanje tal in podzemne vode,

• izdelavi posnetka ničelnega stanja tal in podzemne vode na podlagi: bioloških, fizikalnih in kemijskih analiz.

• izdelavi in svetovanju pri pripravi izhodiščnega poročila.

 

Za dodatna pojasnila kontaktirajte:

Andrej Cenčič tel: 041 569 371

andrej@ikema.si