Določitev sestave

V našem visoko tehnološkem laboratoriju lahko določimo sestavo neznanih snovi. Z izvajanjem meritev lahko kvantitativno in kvalitativno določimo sestavo različnih materialov ne glede na agregatno stanje.

Trenutno izvajamo 585 različnih meritev.

Elementarna sestava snovi:

Določimo lahko sestavo materialov in sicer:

C (ogljik), H (vodik), N (dušik), S (žveplo), Ag (srebro), Al (aluminij), As (arzen), B (bor), Ba (barij), Br (brom), Bi (bizmut), Ca (kalcij), Cd (kadmij), Co (kobalt), Cr (krom), Cu (baker), Fe (železo), Ga (galij), Hg (živo srebro), I (jod), In (indij), K (kalij), Li (litij), Mg (magnezij), Mn (mangan), Na (natrij), Ni (nikelj), P (fosfor), Pb (svinec), S (žveplo), Se (selen), Sb (antimon), Sr (stroncij), Zn (cink)….

Določimo lahko vsebnost snovi za večino elementov od 100% do 0,000005%.

Kvalitativna identifikacija snovi:

Z relativno majhnimi stroški lahko identificiramo različne organske spojine z uporabo GC-MS inštrumenta.

Primer: identifikacija spojin v rastlinskih ekstraktih, identifikacija spojin v parfumih, mazivih, barvah, čistilih, zdravilih, neznanih vzorcih…

Za dodatna pojasnila kontaktirajte:

Andrej Cenčič tel: 041 569 371

andrej@ikema.si