Analtika organskih snovi

Kot vodilni laboratorij v Sloveniji  izvajamo meritve organskih snov v vseh materialih (odpadki, odpadna voda, voda, zrak, plini, delovna iz bivalna atmosfera, zdravila,…)

Tabela nekaterih snovi, ki jih analiziramo.


Snov (Parameteter) CAS Molekularna teža
PROPANE PROPANE 74-98-6 44.1
N-BUTANE N-C4 106-97-8 58.12
N-PENTANE N-C5 109-66-0 72.15
N-HEXANE N-C6 110-54-3 86.18
N-HEPTANE N-C7 142-82-5 100.21
N-OCTANE N-C8 111-65-9 114.23
N-NONANE N-C9 111-84-2 128.26
N-DECANE N-C10 124-18-5 142.29
N-UNDECANE N-C11 1120-21-4 156.31
N-DODECANE N-C12 112-40-3 170.34
N-TRIDECANE N-C13 629-50-5 184.37
N-TETRADECANE N-C14 629-59-4 198.4
N-PENTADECANE N-C15 629-62-9 212.42
N-C16 N-C16 544-76-3 226.45
N-C17 N-C17 629-78-7 240.46
N-C18 N-C18 593-45-3 254.49
N-C19 N-C19 629-92-5 268.51
N-C20 N-C20 112-95-8 282.54
N-C21 N-C21 629-94-7 296.57
N-C22 N-C22 629-97-0 310.59
ISOBUTANE 2-ME-C3 75-28-5 58.12
NEOPENTANE 22-DM-C3 463-82-1 72.15
ISOPENTANE 2-ME-C4 78-78-4 72.15
BRANCHED C5 ALKANES BR-C5 72.15
2,2-DIMETHYL BUTANE 22-DM-C4 75-83-2 86.18
2,3-DIMETHYL BUTANE 23-DM-C4 79-29-8 86.18
2-METHYL PENTANE 2-ME-C5 107-83-5 86.18
3-METHYLPENTANE 3-ME-C5 96-14-0 86.18
BRANCHED C6 ALKANES BR-C6 86.18
2,2,3-TRIMETHYL BUTANE 223TM-C4 464-06-2 100.21
2,2-DIMETHYL PENTANE 22-DM-C5 590-35-2 100.21
2,3-DIMETHYL PENTANE 23-DM-C5 565-59-3 100.21
2,4-DIMETHYL PENTANE 24-DM-C5 108-08-7 100.21
2-METHYL HEXANE 2-ME-C6 591-76-4 100.21
3,3-DIMETHYL PENTANE 33-DM-C5 562-49-2 100.21
3-METHYL HEXANE 3-ME-C6 589-34-4 100.21
BRANCHED C7 ALKANES BR-C7 100.21
2,2,3,3-TETRAMETHYL BUTANE 2233M-C4 594-82-1 114.23
2,2,4-TRIMETHYL PENTANE 224TM-C5 540-84-1 114.23
2,2-DIMETHYL HEXANE 22-DM-C6 590-73-8 114.23
2,3,4-TRIMETHYL PENTANE 234TM-C5 565-75-3 114.23
2,3-DIMETHYL HEXANE 23-DM-C6 584-94-1 114.23
2,4-DIMETHYL HEXANE 24-DM-C6 589-43-5 114.23
2,5-DIMETHYL HEXANE 25-DM-C6 592-13-2 114.23
2-METHYL HEPTANE 2-ME-C7 592-27-8 114.23
3-METHYL HEPTANE 3-ME-C7 589-81-1 114.23
4-METHYL HEPTANE 4-ME-C7 589-53-7 114.23
BRANCHED C8 ALKANES BR-C8 114.23
2,2,5-TRIMETHYL HEXANE 225TM-C6 3522-94-9 128.26
2,3,5-TRIMETHYL HEXANE 235TM-C6 1069-53-0 128.26
2,4-DIMETHYL HEPTANE 24-DM-C7 2213-23-2 128.26
2-METHYL OCTANE 2-ME-C8 3221-61-2 128.26
3,3-DIETHYL PENTANE 33-DE-C5 1067-20-5 128.26
3,5-DIMETHYL HEPTANE 35-DM-C7 926-82-9 128.26
4-ETHYL HEPTANE 4-ET-C7 2216-32-2 128.26
4-METHYL OCTANE 4-ME-C8 2216-34-4 128.26
BRANCHED C9 ALKANES BR-C9 128.26
2,4-DIMETHYL OCTANE 24-DM-C8 142.29
2,6-DIMETHYL OCTANE 26DM-C8 2051-30-1 142.29
2-METHYL NONANE 2-ME-C9 871-83-0 142.29
3,4-DIETHYL HEXANE 34-DE-C6 19398-77-7 142.29
3-METHYL NONANE 3-ME-C9 5911/04/06 142.29
4-METHYL NONANE 4-ME-C9 17301-94-9 142.29
4-PROPYL HEPTANE 4-PR-C7 3178-29-8 142.29
BRANCHED C10 ALKANES BR-C10 142.29
2,6-DIMETHYL NONANE 26DM-C9 156.31
3,5-DIETHYL HEPTANE 35-DE-C7 156.31
3-METHYL DECANE 3-ME-C10 13151-34-3 156.31
4-METHYL DECANE 4-ME-C10 2847-72-5 156.31
BRANCHED C11 ALKANES BR-C11 156.31
2,6-DIETHYL OCTANE 36-DE-C8 170.34
3,6-DIMETHYL DECANE 36DM-C10 170.34
3-METHYL UNDECANE 3-ME-C11 1002-43-3 170.34
5-METHYL UNDECANE 5-ME-C11 170.34
BRANCHED C12 ALKANES BR-C12 170.34
3,6-DIMETHYL UNDECANE 36DM-C11 184.37
3,7-DIETHYL NONANE 37-DE-C9 184.37
3-METHYL DODECANE 3-ME-C12 17312-57-1 184.37
5-METHYL DODECANE 5-ME-C12 184.37
BRANCHED C13 ALKANES BR-C13 184.37
3,7-DIMETHYL DODECANE 37DM-C12 198.4
3,8-DIETHYL DECANE 38DE-C10 198.4
3-METHYL TRIDECANE 3-ME-C13 198.4
6-METHYL TRIDECANE 6-ME-C13 13287-21-3 198.4
BRANCHED C14 ALKANES BR-C14 198.4
3,7-DIMETHYL TRIDECANE 37DM-C13 212.42
3,9-DIETHYL UNDECANE 39DE-C11 212.42
3-METHYL TETRADECANE 3-ME-C14 212.42
6-METHYL TETRADECANE 6-ME-C14 212.42
BRANCHED C15 ALKANES BR-C15 212.42
3-METHYL PENTADECANE 3-ME-C15 2882-96-4 226.45
4,8-DIMETHYL TETRADECANE 48DM-C14 226.45
7-METHYL PENTADECANE 7-ME-C15 6165-10-8 226.45
BRANCHED C16 ALKANES BR-C16 226.45
BRANCHED C17 ALKANES BR-C17 240.46
BRANCHED C18 ALKANES BR-C18 254.49
CYCLOPROPANE CYCC3 75-19-4 42.08
CYCLOBIJTANE CYCC4 287-23-0 56.11
CYCLOPENTANE CYCC5 287-92-3 70.14
CYCLOHEXANE CYCC6 110-82-7 84.16
C6 CYCLOALKANES CYC-C6 84.16
ISOPROPYL CYCLOPROPANE IPR-CC3 3638-35-5 84.16
METHYLCYCLOPENTANE ME-CYCC5 96-37-7 84.16
1,3-DIMETH. CYCLOPENTANE 13DMCYC5 2453-00-1 98.19
CYCLOHEPTANE CYCC7 291-64-5 98.19
C7 CYCLOALKANES CYC-C7 98.19
ETHYL CYCLOPENTANE ET-CYCC5 1640-89-7 98.19
METHYLCYCLOHEXANE ME-CYCC6 108-87-2 98.19
1,3-DIMETHYL CYCLOHEXANE 13DMCYC6 591-21-9 112.22
CYCLOOCTANE CYCC8 292-64-8 112.22
C8 CYCLOALKANES CYC-C8 112.22
ETHYLCYCLOHEXANE ET-CYCC6 1678-91-7 112.22
PROPYL CYCLOPENTANE PR-CYCC5 2040-96-2 112.22
C9 BICYCLOALKANES BCYC-C9 124.23
1,1,3-TRIMETHYL CYCLOHEXANE 113MCYC6 3073-66-3 126.24
1-ETH.-4-METH. CYCLOHEXANE 1E4MCYC6 3728-56-1 126.24
PROPYL CYCLOHEXANE C3-CYCC6 1678-92-8 126.24
C9 CYCLOALKANES CYC-C9 126.24
C10 BICYCLOALKANES BCYC-C10 138.25
1,3-DIETHYL-CYCLOHEXANE 13DECYC6 1331-13-7 140.27
1,4-DIETHYL-CYCLOHEXANE 14DECYC6 1679-00-1 140.27
1-METH.-3-ISOPR. CYCLOHEXANE 1M3IPCY6 140.27
BUTYL CYCLOHEXANE C4-CYCC6 1678-93-9 140.27
C10 CYCLOALKANES CYC-C10 140.27
C11 BICYCLOALKANES BCYC-C1 1 152.28
13-DIETH-5-ME. CYCLOHEXANE 13E5MCC6 154.3
1-ETHYL-2-PROPYL CYCLOHEXANE 1E2PCYC6 154.3
PENTYL CYCLOHEXANE C5-CYCC6 38792-89-1 154.3
C11 CYCLOALKANES CYC-C11 154.3
C12 BICYCLOALKANES BCYC-C12 166.3
C12 CYCLOALKANES CYC-C12 168.32
1,3,5-TRIETHYL CYCLOHEXANE 135ECYC6 168.33
1-METH.4-PENTYL CYCLOHEXANE 1M4C5CY6 168.33
HEXYL CYCLOHEXANE C6-CYCC6 4292-75-5 168.33
C13 BICYCLOALKANES BCYC-C13 180.33
13-DIETH-5-PENT CYCLOHEXANE 13E5PCC6 182.35
1-METH .-2-HEXYL-CYCLOHEXANE 1M2C6CC6 182.35
HEPTYL CYCLOHEXANE C7-CYCC6 5617-41-4 182.35
C13 CYCLOALKANES CYC-C13 182.35
C14 BICYCLOALKANES BCYC-C14 194.36
13-DIPROP-5-ETH CYCLOHEXANE 13P5ECC6 196.38
1-METH.4-HEPTYL CYCLOHEXANE 1M4C7CC6 196.38
OCTYL CYCLOHEXANE C8-CYCC6 1795-15-9 196.38
C14 CYCLOALKANES CYC-C14 196.38
C15 BICYCLOALKANES BCYC-C15 208.39
135-TRIPROPYL CYCLOHEXANE 135PCYC6 210.41
1-METHYL-2-OCTYL CYCLOHEXANE 1M2C8CC6 210.41
NONYL CYCLOHEXANE C9-CYCC6 2883/02/05 210.41
C15 CYCLOALKANES CYC-C15 210.41
1,3-PROP.-5-BUTYL CYCLOHEXANE 13P5BCC6 224.43
1-METHYL-4-NONYL CYCLOHEXANE 1M4C9CY6 224.43
DECYL CYCLOHEXANE C10CYCC6 1795-16-0 224.43
C16 CYCLOALKANES CYC-C16 224.43
ETHENE ETHENE 74-85-1 28.05
PROPENE PROPENE 115-07-1 42.08
1-BIJTENE 1 -BUTENE 106-98-9 56.11
1-PENTENE 1 -PENTEN 109-67-1 70.14
3-METHYL-1 -BUTENE 3M-1-BUT 563-45-1 70.14
1-HEXENE 1-HEXENE 592-41-6 84.16
3,3-DIMETHYL-1-BUTENE 33M1-BUT 558-37-2 84.16
3-METHYL-1-PENTENE 3M1-C5E 760-20-3 84.16
4-METHYL-1-PENTENE 4M1-C5E 691-37-2 84.16
1-HEPTENE 1-HEPTEN 592-76-7 98.19
1-OCTENE 1-OCTENE 111-66-0 112.22
1-NONENE 1-C9E 124-11-8 126.24
1-DECENE 1-C10E 872-05-9 140.27
1-UNDECENE 1-C11E 821-95-4 154.3
1-DODECENE 1-C12E 112-41-4 168.33
1-TRIDECENE 1-C13E 2437-56-1 182.35
1-TETRADECENE 1-C14E 1120-36-1 196.38
1-PENTADECENE 1-C15E 13360-61-7 210.41
C4 TERMINAL ALKENES C4-OLE1 56.11
ISOBUTENE ISOBUTEN 115-11-7 56.11
2-METHYL-1 -BUTENE 2M-1-BUT 563-46-2 70.14
C5 TERMINAL ALKENES C5-OLE1 70.14
2,3-DIMETHYL-1-BUTENE 23M1-BUT 563-78-0 84.16
2-ETHYL-1 -BUTENE 2E1-BUT 760-21-4 84.16
2-METHYL-1 -PENTENE 2M1-C5E 763-29-1 84.16
C6 TERMINAL ALKENES C6-OLE1 84.16
2,3,3-TRIMETHYL-1-BUTENE 233M1BUT 594-56-9 98.19
C7 TERMINAL ALKENES C7-OLE1 98.19
3-METHYL-2-ISOPROPYL-1-BUTENE 3M2I1C4E 112.22
C8 TERMINAL ALKENES C8-OLE1 112.22
C9 TERMINAL ALKENES C9-OLE1 126.24
C10 TERMINAL ALKENES C10-OLE1 140.27
C11 TERMINAL ALKENES C11-OLE1 154.3
C12 TERMINAL ALKENES C12-OLE1 168.32
C13 TERMINAL ALKENES C13-OLE1 182.35
C14 TERMINAL ALKENES C14-OLE1 196.38
C15 TERMINAL ALKENES C15-OLE1 210.41
CIS-2-BUTENE C-2-BUTE 590-18-1 56.11
C4 ALKENES C4-OLE 56.11
C4 INTERNAL ALKENES C4-OLE2 56.11
TRANS-2-BUTENE T-2-BUTE 624-64-6 56.11
2-PENTENE 2-C5-OLE 109-68-2 70.14
2-METHYL-2-BUTENE 2M-2-BUT 513-35-9 70.14
CIS-2-PENTENE C-2-PENT 627-20-3 70.14
C5 ALKENES C5-OLE 70.14
C5 INTERNAL ALKENES C5-OLE2 70.14
TRANS-2-PENTENE T-2-PENT 646-04-8 70.14
2,3-DIMETHYL-2-BUTENE 23M2-BUT 563-79-1 84.16
2-HEXENE 2-C6-OLE 592-43-8 84.16
2-METHYL-2-PENTENE 2M-2-C5E 625-27-4 84.16
CIS-2-HEXENE C-2-C6E 7688-21-3 84.16
CIS-3-HEXENE C-3-C6E 7642/09/03 84.16
CIS-3-METHYL-2-HEXENE C3M2-C5E 10574-36-4 84.16
C6 ALKENES C6-OLE 84.16
C6 INTERNAL ALKENES C6-OLE2 84.16
TRANS-2-HEXENE T-2-C6E 4050-15-7 84.16
TRANS-3-HEXENE T-3-C6E 13269-52-8 84.16
TRANS 3-METHYL-2-HEXENE T3M2-C5E 84.16
TRANS 4-METHYL-2-HEXENE T4M2-C5E 84.16
2,3-DIMETHYL-2-HEXENE 23M2-C5E 7145-20-2 98.19
2-HEPTENES 2-C7-OLE 592-77-8 98.19
CIS-3-HEPTENE C-3-C7E 7642/10/06 98.19
C7 ALKENES C7-OLE 98.19
C7 INTERNAL ALKENES C7-OLE2 98.19
TRANS-2-HEPTENE T-2-C7E 14686-13-6 98.19
TRANS-3-HEPTENE T-3-C7E 14686-14-7 98.19
TRANS 4,4-DIMETHYL-2-PENTENE T44M2C5E 690-08-4 98.19
3-OCTENES 3-C8-OLE 112.22
CIS-4-OCTENE C4-C8E 7642-15-1 112.22
C8 ALKENES C8-OLE 112.22
C8 INTERNAL ALKENES C8-OLE2 112.22
TRANS 2,2-DIMETHYL 3-HEXENE T22M3C6E 112.22
TRANS 2,5-DIMETHYL 3-HEXENE T25M3C6E 112.22
TRANS-3-OCTENE T-3-C8E 14919-01-8 112.22
TRANS-4-OCTENE T-4-C8E 14850-23-8 112.22
2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTENE 244M2C5E 107-40-4 126.24
3-NONENES 3-C9-OLE 126.24
C9 ALKENES C9-OLE 126.24
C9 INTERNAL ALKENES C9-OLE2 126.24
TRANS-4-NONENE T-4-C9E 10405-85-3 128.26
3,4-DIETHYL-2-HEXENE 34E2-C6E 59643-70-8 140.27
C10 3-ALKENES 3C10-OLE 140.27
C10 ALKENES C10-OLE 140.27
C10 INTERNAL ALKENES C10-OLE2 140.27
CIS-5-DECENE C-5-C10E 7433-78-5 140.27
TRANS-4i-DECENE T-4-C10E 19398-89-1 140.27
C11 3-ALKENES 3C11-OLE 154.3
C11 ALKENES C11-OLE 154.3
C11 INTERNAL ALKENES C11-OLE2 154.3
TRANS-5-UNDECENE T-5-C11E 764-97-6 154.3
C12 2-ALKENES 2C12-OLE 168.32
C12 3-ALKENES 3C12-OLE 168.32
C12 ALKENES C12-OLE 168.32
C12 INTERNAL ALKENES C12-OLE2 168.32
TRANS-5-DODECENE T-5-C12E 168.33
C13 3-ALKENES 3C13-OLE 182.35
C13 ALKENES C13-OLE 182.35
C13 INTERNAL ALKENES C13-OLE2 182.35
TRANS-5-TRIDECENE T-5-C13E 182.35
C14 3-ALKENES 3C14-OLE 196.38
C14 ALKENES C14-OLE 196.38
C14 INTERNAL ALKENES C14-OLE2 196.38
TRANS-5-TETRADECENE T-5-C14E 196.38
C15 3-ALKENES 3C15-OLE 210.41
C15 ALKENES C15-OLE 210.41
C15 INTERNAL ALKENES C15-OLE2 210.41
TRANS-5-PENTADECENE T-5-C15E 210.41
CYCLOPENTENE CYC-PNTE 142-29-0 68.12
1 -METHYL CYCLOPENTENE 1M-CC5E 693-89-0 82.15
CYCLOHEXENE CYC-HEXE 110-83-8 82.15
1 -METHYL CYCLOHEXENE 1M-CC6E 591-49-1 96.17
4-METHYL CYCLOHEXENE 4M-CC6E 591-47-9 96.17
1,2-DIMETHYL CYCLOHEXENE 12M-CC6E 1674-10-8 110.2
1,3-BUTADIENE 13-BUTDE 106-99-0 54.09
ISOPRENE ISOPRENE 78-79-5 68.12
C6 CYCLIC OR DI-OLEFINS C6-OL2D 82.15
C7 CYCLIC OR DI-OLEFINS C7-OL2D 96.18
C8 CYCLIC OR DI-OLEFINS C8-OL2D 11.02
C9 CYCLIC OR DI-OLEFINS C9-OL2D 124.23
C10 CYCLIC OR DI-OLEFINS C10-OL2D 138.26
C11 CYCLIC OR DI-OLEFINS C11-OL2D 152.29
C12 CYCLIC OR DI-OLEFINS C12-OL2D 166.31
C13 CYCLIC OR DI-OLEFINS C13-OL2D 180.34
C14 CYCLIC OR DI-OLEFINS C14-OL2D 194.37
C15 CYCLIC OR DI-OLEFINS C15-OL2D 208.39
CYCLOPENTADIENE CYC-PNDE 542-92-7 66.1
A-PINENE A-PINENE 80-56-8 136.24
B-PINENE B-PINENE 127-91-3 136.24
3-CARENE 3-CARENE 13466-78-9 136.24
D-LIMONENE D-LIMONE 5989-27-5 136.24
SABINENE SABINENE 3387-41-5 136.24
TERPENE TERPENE 8006-64-2 136.24
STYRENE STYRENE 100-42-5 104.15
A-METHYL STYRENE AME-STYR 98-83-9 118.18
C9 STYRENES C9-STYR 118.18
C10 STYRENES C10-STYR 132.21
BENZENE BENZENE 71 -13-2 78.11
TOLUENE TOLUENE 108-88-3 92.14
ETHYL BENZENE C2-BENZ 100-41-4 106.17
C9 MONOSUB. BENZENES C9-BEN1 120.2
ISOPROPYL BENZENE (CUMENE) I-C3-BEN 98-82-8 120.2
N-PROPYL BENZENE N-C3-BEN 103-65-1 120.2
C10 MONOSUB. BENZENES C10-BEN1 134.22
N-BUTYL BENZENE N-C4-BEN 104-51-8 134.22
S-BUTYL BENZENE S-C4-BEN 135-98-8 134.22
C11 MONOSUB. BENZENES C11-BEN1 148.25
C12 MONOSUB. BENZENES C12-BEN1 162.28
C13 MONOSUB. BENZENES C13-BEN1 176.3
C8 DISUB. BENZENES C8-BEN2 106.17
M-XYLENE M-XYLENE 108-38-3 106.17
O-XYLENE O-XYLENE 95-17-6 106.17
P-XYLENE P-XYLENE 106-42-3 106.17
C9 DISUB. BENZENES C9-BEN2 120.2
C10 DISUB. BENZENES C10-BEN2 134.22
C11 DISUB. BENZENES C11-BEN2 148.25
C12 DISUB. BENZENES C12-BEN2 162.28
C13 DISUB. BENZENES C13-BEN2 176.3
ISOMERS OF ETHYLBENZENE C8-BEN2 106.17
1,2,3-TRIMETHYL BENZENE 123-TMB 526-73-8 120.2
1,2,4-TRIMETHYL BENZENE 124-TMB 95-63-6 120.2
1,3,5-TRIMETHYL BENZENE 135-TMB 108-67-8 120.2
ISOMERS OF PROPYLBENZENE C9-BEN 120.2
C9 TRISUB. BENZENES C9-BEN3 120.2
ISOMERS OF BUTYLBENZENE C10-BEN 134.22
C10 TRISUB. BENZENES C10-BEN3 134.22
C10 TETRASUB. BENZENES C10-BEN4 134.22
ISOMERS OF PENTYLBENZENE C11-BEN 148.25
C11 TRISUB. BENZENES C11-BEN3 148.25
C11 TETRASUB. BENZENES C11-BEN4 148.25
C11 PENTASUB. BENZENES C11-BEN5 148.25
ISOMERS OF HEXYLBENZENE C12-BEN 162.28
C12 TRISUB. BENZENES C12-BEN3 162.28
C12 TETRASUB. BENZENES C12-BEN4 162.28
C11 PENTASUB. BENZENES C12-BEN5 162.28
C12 HEXAASUB. BENZENES C12-BEN6 162.28
C13 TRISUB. BENZENES C13-BEN3 176.3
INDAN INDAN 496-11-7 118.18
NAPHTHALENE NAPHTHAL 91-20-3 128.17
TETRALIN TETRALIN 119-64-2 132.21
1 -METHYL NAPHTHALENE 1ME-NAPH 90-12-0 142.2
2-METHYL NAPHTHALENE 2ME-NAPH 91-57-6 142.2
METHYL NAPHTHALENES ME-NAPH 142.2
C11 TETRALIN OR INDANE C11-TET 146.24
2,3-DIMETHYL NAPHTH. 23-DMN 581-40-8 156.23
C12 MONOSUB. NAPHTH. C12-NAP1 156.23
C12 DISUB. NAPHTHALENES C12-NAP2 156.23
DIMETHYL NAPHTHALENES DM-NAPH 156.23
C13 MONOSUB. NAPHTH. C13-NAP1 170.26
C13 DISUB. NAPHTHALENES C13-NAP2 170.26
C13 TRISUB. NAPHTHALENES C13-NAP3 170.26
ACETYLENE ACETYLEN 74-86-2 26.04
METHYL ACETYLENE ME-ACTYL 74-99-7 40.07
2-BUTYNE 2-BUTYNE 503-17-3 54.09
ETHYL ACETYLENE ET-ACTYL 107-00-6 54.09
METHANOL MEOH 67-56-1 32.04
ETHANOL ETOH 64-17-5 46.07
ISOPROPYL ALCOHOL I-C3-OH 67-63-0 60.1
N-PROPYL ALCOHOL N-C3-OH 71-23-8 60.1
ISOBUTYL ALCOHOL I-C4-OH 78-83-1 74.12
N-BUTYL ALCOHOL N-C4-OH 71 -36-3 74.12
S-BUTYL ALCOHOL S-C4-OH 78-92-2 74.12
T-BUTYL ALCOHOL T-C4-OH 75-65-0 74.12
CYCLOPENTANOL CC5-OH 96-41 -3 86.13
2-PENTANOL 2-C5OH 6032-29-7 88.15
3-PENTANOL 3-C50H 584-02-1 88.15
PENTYL ALCOHOL C50H 71-41-0 88.15
CYCLOHEXANOL CC6-OH 108-93-0 100.16
1-HEXANOL 1-C6OH 111-27-3 102.18
2-HEXANOL 2-C6OH 626-93-7 102.18
1-HEPTANOL 1-C7OH 111-70-6 116.2
1-OCTANOL 1-C8-OH 111-87-5 130.23
2-OCTANOL 2-C8-OH 123-96-6 130.23
2-ETHYL-1-HEXANOL 2-ETC6OH 104-76-7 130.23
3-OCTANOL 3-C8-OH 589-98-0 130.23
4-OCTANOL 4-C8-OH 589-62-8 130.23
8-METHYL-1 -NONANOL (ISODECYL ALCOHOL) I-C10-OH 25339-17-7 158.29
ETHYLENE GLYCOL ET-GLYCL 107-21-1 62.07
PROPYLENE GLYCOL PR-GLYCL 57-55-6 76.1
1,2-BUTANEDIOL 12-C4OH2 584-03-2 90.12
GLYCEROL GLYCERL 56-81-5 92.1
2-METHYL-2 ,4-PENTANEDIOL 2M24C5OH 107-41-5 118.18
1,2-DIHYDROXY HEXANE C6-GLYCL 6920-22-5 118.18
DIMETHYL ETHER ME-O-ME 115-10-6 46.07
TRIMETHYLENE OXIDE TME-OX 503-30-0 58.08
TETRAHYDROFURAN THF 109-99-9 72.11
DIETHYL ETHER ET-O-ET 60-29-7 74.12
DIMETHOXY METHANE METHYLAL 109-87-5 76.1
ALPHA-METHYLTETRAHYDROFURAN AM-THF 96-47-9 86.13
TETRAHYDROPYRAN THP 142-68-7 86.13
ETHYL ISOPROPYL ETHER ET-O-IPR 625-54-7 88.15
METHYL N-BUTYL ETHER MNBE 628-28-4 88.15
METHYL T-BUTYL ETHER MTBE 1634-04-4 88.15
ETHYL N-BUTYL ETHER ENBE 628-81-9 102.18
ETHYL T-BUTYL ETHER ETBE 637-92-3 102.18
METHYL T-AMYL ETHER MTAE 994-05-8 102.18
DI N-PROPYL ETHER PR-O-PR 111-43-3 102.18
2-BUTYL TETRAHYDROFURAN 2BU-THF 128.22
DI-N-BUTYL ETHER BU-O-BU 142-96-1 130.23
DI-ISOBUTYL ETHER IBU2-O 628-55-7 130.23
DI-N-PENTYL ETHER C5-O-C5 693-65-2 158.29
2-METHOXYETHANOL MEO-ETOH 109-86-4 76.1
2-METHOXY-1 -PROPANOL 2MEOC3OH 1589-47-5 90.12
2-ETHOXYETHANOL ETO-ETOH 110-80-5 90.12
1 -METHOXY-2-PROPANOL MEOC3OH 107-98-2 90.12
2-PROPOXYETHANOL 2PROETOH 2807-30-9 104.15
3-ETHOXY-1-PROPANOL 3ETOC3OH 111-35-3 104.15
3-METHOXY-1 -BUTANOL 3MEOC4OH 2517-43-3 104.15
1 -ETHOXY-2-PROPANOL ETOC3OH 1569-02-4 104.15
DIETHYLENE GLYCOL DET-GLCL 111-46-6 106.12
3 METHOXY -3 METHYL -BUTANOL 3MOMC4OH 56539-66-3 118.18
2-BUTOXYETHANOL BUO-ETOH 111-76-2 118.18
1 -PROPOXY-2-PROPANOL PROXC3 OH 1569-01-3 118.18
2-(2-METHOXYETHOXY) ETHANOL MOEOETOH 111-77-3 120.15
N-BUTOXY-2-PROPANOL BUOC3OH 132.2
1 -TERT-BUTOXY-2-PROPANOL PG-1TB-E 57018-52-7 132.2
2-TERT-BUTOXY-1 -PROPANOL PG-2TB-E 132.2
2-(2-ETHOXYETHOXY) ETOH CARBITOL 111-90-0 134.18
DIPROPYLENE GLYCOL DPR-GLCL 25265-71-8 134.18
DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER DPRGOME 34590-94-8 148.2
2-(2-BUTOXYETHOXY)-ETOH C8-CELSV 112-34-5 162.23
TRIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER TPRGOME 25498-19-1 206.28
METHYL FORMATE ME-FORM 107-31-3 60.05
ETHYL FORMATE ET-FORM 109-94-4 74.08
N-PROPYL FORMATE C3-FORM 110-74-7 88.11
ETHYL ACETATE ET-ACET 141-78-6 88.11
METHYL PROPIONATE ME-PRAT 554-12-1 88.11
N-BUTYL FORMATE C4-FORM 592-84-7 102.13
ETHYL PROPIONATE ET-PRAT 105-37-3 102.13
ISOPROPYL ACETATE IPR-ACET 108-21-4 102.13
METHYL BUTYRATE ME-BUAT 623-42-7 102.13
METHYL ISOBUTYRATE ME-IBUAT 547-63-7 102.13
PROPYL ACETATE PR-ACET 109-60-4 102.13
N-BUTYL ACETATE BU-ACET 123-86-4 116.16
ETHYL BUTYRATE ET-BUAT 105-54-4 116.16
ISOBUTYL ACETATE IBU-ACET 110-19-0 116.16
METHYL PIVALATE ME-PVAT 598-98-1 116.16
N-PROPYL PROPIONATE PR-PRAT 106-36-5 116.16
S-BUTYL ACETATE SBU-ACET 105-46-4 105.46
T-BUTYL ACETATE TBU-ACET 540-88-5 116.16
BUTYL PROPIONATE BU-PRAT 590-01-2 130.19
AMYL ACETATE AM-ACET 628-63-7 130.19
N-PROPYL BUTYRATE PR-BUAT 105-66-8 130.19
N-BUTYL BUTYRATE BU-BUAT 109-21-7 144.22
ISOBUTYL ISOBUTYRATE IBU-IBTR 97-85-8 144.22
N-HEXYL ACETATE NC6-ACET 142-92-7 144.22
2-METHYLPENTYL ACETATE 2MC5-ACT 144.22
3-METHYLPENTYL ACETATE 3MC5-ACT 144.22
4-METHYLPENTYL ACETATE 4MC5-ACT 144.22
2,3-DIMETHYLBUTYL ACETATE 23MC4ACT 144.22
N-HEPTYL ACETATE NC7-ACET 112-06-1 158.24
2-METHYLHEXYL ACETATE 2MC6-ACT 158.24
3-METHYLHEXYL ACETATE 3MC6-ACT 158.24
4-METHYLHEXYL ACETATE 4MC6-ACT 158.24
5-METHYLHEXYL ACETATE 5MC6-ACT 158.24
3-ETHYLPENTYL ACETATE 3EC5-ACT 158.24
2,4-DIMETHYLPENTYL ACETATE 24MC5ACT 158.24
ISOAMYL ISOBUTYRATE IC5IBUAT 2050/01/03 158.24
N-OCTYL ACETATE NC8-ACET 112-14-1 172.27
2-ETHYL-HEXYL ACETATE 2ETHXACT 103-09-3 172.27
3,4-DIMETHYLHEXYL ACETATE 34MC6ACT 172.27
3,5-DIMETHYLHEXYL ACETATE 35MC6ACT 172.27
3-ETHYLHEXYL ACETATE 3EC6-ACT 172.27
4-METHYLHEPTYL ACETATE 4MC7-ACT 172.27
4,5-DIMETHYLHEXYL ACETATE 45MC6ACT 172.27
5-METHYLHEPTYL ACEATE 5MC7-ACT 172.27
3-METHYLHEPTYL ACEATE 3MC7-ACT 172.27
2,4-DIMETHYLHEXYL ACETATE 24MC6ACT 172.27
N-NONYL ACETATE NC9-ACET 143-13-5 186.3
2-METHYLOCTYL ACETATE 2MC8-ACT 186.3
4-METHYLOCTYL ACETATE 4MC8-ACT 186.3
5-METHYLOCTYL ACETATE 5MC8-ACT 186.3
3-ETHYLHEPTYL ACETATE 3EC7-ACT 186.3
3,6-DIMETHYLHEPTYL ACETATE 36MC7ACT 186.3
3,5-DIMETHYLHEPTYL ACETATE 35MC7ACT 186.3
4,5-DIMETHYLHEPTYL ACETATE 45MC7ACT 186.3
4,6-DIMETHYLHEPTYL ACETATE 46MC7ACT 186.3
2,4-DIMETHYLHEPTYL ACETATE 24MC7ACT 186.3
2,3-DIMETHYLHEPTYL ACETATE 23MC7ACT 186.3
2,5-DIMETHYLHEPTYL ACETATE 25MC7ACT 186.3
2,3,5-TEIMETHYLHEXYL ACETATE 235M6ACT 186.3
3,6-DIMETHYLOCTYL ACETATE 36MC8ACT 102-58-9 200.32
4,6-DIMETHYLOCTYL ACETATE 46MC8ACT 200.32
3-ISOPROPYLHEPTYL ACETATE 3IPC7ACT 200.32
4,7-DIMETHYLNONYL ACETATE 47MC9ACT 214.35
3,5,7-TRIMETHYLOCTYL ACETATE 357M8ACT 214.35
3-ETHYL-6-METHYLOCTYL ACETATE 3E6M8ACT 214.35
3,6,8-TRIMETHYLNONYL ACETATE 368M9ACT 228.38
3,5,7-TRIMETHYLNONYL ACETATE 357M9ACT 228.38
2,3,5,7-TETRAMETHYLOCTYL ACETATE 2357M8AC 228.38
2,4,6,8-TETRAMETHYLNONYL ACETATE 2468M8AC 242.41
4,7,9-TRIMETHYLDECYL ACETATE 479M10AC 242.41
3-ETHYL-6,7-DIMETHYLNONYL ACETATE 3E67M9AC 242.41
5-ETHYL-3,6,8-TRIMETHYLNONYL ACETATE 5E368M9A 256.43
2,3,5,6,8-PENTAAMETHYLNONYL ACETATE 23568M9A 256.43
DIMETHYL CARBONATE DMC 616-38-6 90.08
PROPYLENE CARBONATE PC 108-32-7 102.09
METHYL LACTATE ME-LACT 547-64-8 104.11
ETHYL LACTATE ET-LACT 97-64-3 118.13
2-METHOXYETHYL ACETATE MCSVACET 110-49-6 118.13
METHYL ISOPROPYL CARBONATE MIPR-CB 118.13
2-METHYOXY-1-PROPYL ACETATE 2PGMEACT 70657-70-4 132.16
2-ETHOXYETHYL ACETATE CSV-ACET 111-15-9 132.16
1-METHOXY-2-PROPYL ACETATE PGME-ACT 108-65-6 132.16
DIMETHYL SUCCINATE DBE-4 106-65-0 146.14
ETHYLENE GLYCOL DIACETATE ETGLDACT 111-55-7 146.14
ETHYL 3-ETHOXY PROPIONATE E3EOC3OH 763-69-9 146.19
DIISOPROPYL CARBONATE DIPR-CB 146.19
DIMETHYL GLUTARATE DBE-5 119-40-0 160.17
2-BUTOXYETHYL ACETATE 2BUETACT 112-07-2 160.21
DIMETHYL ADIPATE DBE-6 627-93-0 174.2
SUBSTITUTED C7 ESTER (C12) SC7ESC12 211.19
TEXANOL ISOMERS TEXANOL 25265-77-4 216.32
3-HYDROXY-2,2,4-TRIMETHYLPENTYL-1-ISOBUTYRATE TEXANOL1 216.32
1-HYDROXY-2,2,4-TRIMETHYLPENTYL-3-ISOBUTYRATE TEXANOL2 216.32
SUBSTITUTED C9 ESTER (C12) SC9ESC12 218.24
ETHYLENE OXIDE ETOX 75-21-8 44.05
PROPYLENE OXIDE PROX 75-56-9 58.08
1,2-EPOXYBUTANE 12BUOX 106-88-7 72.11
FORMIC ACID FORMACID 64-18-6 46.03
ACETIC ACID ACETACID 64-19-7 60.05
ACRYLIC ACID ACYRACID 79-10-7 72.06
PROPIONIC ACID PROPACID 79-09-1 74.08
METHYL ACRYLATE ME-ACRYL 96-33-3 86.09
VINYL ACETATE VIN-ACET 108-05-4 86.09
2-METHYL-2-BUTENE-3-OL MBUTENOL 34454-78-9 86.13
ETHYL ACRYLATE ET-ACRYL 140-88-5 100.11
METHYL METHACRYLATE ME-MACRT 80-62-6 100.12
BUTYL METHACRYLATE BU-MACRT 97-88-1 142.2
ISOBUTYL METHACRYLATE IBUMACRT 97-86-9 142.2
FURAN FURAN 110-00-9 68.08
FORMALDEHYDE FORMALD 50-00-0 30.03
ACETALDEHYDE ACETALD 75-07-0 44.05
PROPIONALDEHYDE PROPALD 123-38-6 58.08
BUTANAL 1C4RCHO 123-72-8 72.11
2-METHYLPROPANAL 2MEC3AL 78-84-2 72.11
C4 ALDEHYDES C4-RCHO 72.11
PENTANAL (VALERALDEHYDE) 1C5RCHO 110-62-3 86.13
2,2-DIMETHYLPROPANAL (PIVALDEHYDE) 22DMC3AL 630-19-386 86.13
3-METHYLBUTANAL (ISOVALERALDEHYDE) 3MC4RCHO 590-86-3 86.13
C5 ALDEHYDES C5-RCHO 86.14
GLUTARALDEHYDE GLTRALD 111-30-8 100.12
HEXANAL 1C6RCHO 66-25-1 100.16
C6 ALDEHYDES C6-RCHO 100.16
HEPTANAL 1C7RCHO 111-71-7 114.19
C7 ALDEHYDES C7-RCHO 114.19
OCTANAL 1C8RCHO 124-13-0 128.22
C8 ALDEHYDES C8-RCHO 128.22
GLYOXAL GLYOXAL 107-22-2 58.04
METHYL GLYOXAL MEGLYOX 78-98-8 72.07
ACROLEIN ACROLEIN 107-02-8 56.06
CROTONALDEHYDE CROTALD 4170-30-3 70.09
METHACROLEIN METHACRO 78-85-3 70.09
HYDROXY METHACROLEIN HOMACR 79-41-4 86.09
CYCLOBUTANONE CC4-KET 1191-95-3 70.09
METHYL ETHYL KETONE MEK 78-93-3 72.11
CYCLOPENTANONE CC5-KET 120-92-3 84.12
C5 CYCLIC KETONES KET5C 84.12
3-PENTANONE DEK 96-22-0 86.13
C5 KETONES KET5 86.13
2-PENTANONE MPK 107-87-9 86.13
CYCLOHEXANONE CC6-KET 108-94-1 98.15
C6 CYCLIC KETONES KET6C 98.15
C6 KETONES KET6 100.16
4-METHYL-2-PENTANONE MIBK 108-10-1 100.16
METHYL N-BUTYL KETONE MNBK 591-78-6 100.16
METHYL T-BUTYL KETONE MTBK 75-97-8 100.16
C7 CYCLIC KETONES KET7C 112.17
2-METHYL-3-HEXANONE 2M-3-HXO 7379/1 2/06 114.19
2-HEPTANONE C7-KET-2 110-43-0 114.19
DI-ISOPROPYL KETONE DIPK 565-80-0 114.19
C7 KETONES KET7 114.19
C8 CYCLIC KETONES KET8C 126.2
2-OCTANONE C8-KET-2 111-13-7 128.22
C8 KETONES KET8 128.22
C9 CYCLIC KETONES KET9C 140.23
2-NONANONE C9-KET-2 821-55-6 142.24
DI-ISOBUTYL KETONE (2,6-DIMETHYL-4-HEPTANONE) DIBK 108-83-8 142.24
C9 KETONES KET9 142.24
C10 CYCLIC KETONES KET10C 154.25
2-DECANONE C10-K-2 693-54-9 156.27
C10 KETONES KET10 156.27
BIACETYL BIACETYL 431-03-8 86.09
METHYLVINYL KETONE MVK 78-94-4 70.09
HYDROXY ACETONE HOACET 116-09-6 74.08
METHOXY ACETONE MEOACET 5878-19-3 88.11
DIACETONE ALCOHOL DIACTALC 123-42-2 116.16
PHENOL PHENOL 108-95-2 94.11
ALKYL PHENOLS CRESOL 108.14
M-CRESOL M-CRESOL 108-39-4 108.14
O-CRESOL O-CRESOL 95-48-7 108.14
P-CRESOL P-CRESOL 106-44-5 108.14
NITROBENZENE NO2-BENZ 98-95-3 123.11
PARA TOLUENE ISOCYANATE P-TI 622-58-2 134.15
METHYLENE DIPHENYLENE DIISOCYANATE MDI 101-68-8 250.26
DIMETHYL AMINE DM-AMINE 124-40-3 45.09
ETHYL AMINE ET-AMINE 75-04-7 45.09
TRIMETHYL AMINE TM-AMINE 75-50-3 59.11
ETHANOLAMINE ETOH-NH2 141-43-5 61.08
DIMETHYLAMINOETHANOL DMAE 108-01-0 89.14
DIETHANOL AMINE ETOH2-NH 111-42-2 105.14
TRIETHANOLAMINE ETOH3-N 102-71-6 149.19
N-METHYL-2-PYRROLIDONE NMP 872-50-4 99.13
METHYL CHLORIDE CH3-CL 74-87-3 50.49
VINYL CHLORIDE CL-ETHE 75-01 4 62.5
ETHYL CHLORIDE C2-CL 75-00-3 64.52
METHYL BROMIDE ME-BR 74-83-9 94.95
1,1-DICHLOROETHANE 11CL2-C2 75-34-3 98.97
1,2-DICHLOROETHANE 12CL2-C2 107-06-2 99
ETHYL BROMIDE C2-BR 74-96-4 108.97
CHLOROFORM CHCL3 67-66-3 119.39
N-PROPYL BROMIDE C3-BR 106-94-5 123
1,1,2-TRICHLOROETHANE 112CL3C2 79-00-5 133.42
N-BUTYL BROMIDE C4-BR 109-65-9 137.03
1,2-DIBROMOETHANE 11BR2-C2 106-93-4 187.88
TRANS-1,2-DICHLOROETHENE T-12-DCE 156-60-5 96.95
2-(CL-METHYL)-3-CL-PROPENE CL2IBUTE 1871-57-4 125
TRICHLOROETHYLENE CL3-ETHE 79-01-6 131.4
MONOCHLOROBENZENE CL-BEN 108-90-7 112.56
BENZOTRIFLUORIDE CF3-BEN 98-08-8 146.11
P-DICHLOROBENZENE CL2-BEN 106-46-7 147.01
P-TRIFLUOROMETHYL-CL-BENZENE PCBTF 98-56-6 180.56
BASE ROG MIXTURE ARBROG 14.44
TLEV EXHAUST — RFA RFA-TLEV 14.04
TLEV EXHAUST — PHASE 2 PH2-TLEV 14.12
TLEV EXHAUST — LPG LPG-TLEV 14.86
TLEV EXHAUST — CNG CNG-TLEV 15.22
TLEV EXHAUST — E-85 E85-TLEV 20.74
TLEV EXHAUST — M-85 M85-TLEV 27.45
FINAL LEV – RFA RFA-LEV 14.03
FINAL LEV — PHASE 2 PH2-LEV 14.22
MINERAL SPIRITS “D” (TYPE II-C) MS-D 14.08
MINERAL SPIRITS “A” (TYPE I-B, 91% ALKANES) MS-A 14.1
MINERAL SPIRITS “B” (TYPE II-C) US-B 14.11
MINERAL SPIRITS “C” (TYPE II-C) MS-C 14.12
EXXON EXXOL(R) D95 FLUID D95 14.11
EXXON ISOPAR(R) M FLUID ISOPARM 14.15
OXO-HEXYL ACETATE OC6-ACET 4305-26-4 18.02
OXO-HEPTYL ACETATE OC7-ACET 17.58
OXO-OCTYL ACETATE OC8-ACET 17.23
OXO-NONYL ACETATE OC9-ACET 16.89
OXO-DECYL ACETATE OC10ACET 16.71
OXO-DODECYL ACETATE OC12ACET 16.3
OXO-TRIDECYL ACETATE OC13ACET 16.19