Analitika

V našem inštitutu uporabljamo klasične in instrumentalne analitske metode. Razpolagamo z velikim naborom analitske opreme. Analiziramo lahko substance v vseh agregatnih stanjih. Za pripravo vzorcev pa imamo zraven standardnih laboratorijskih mlinov, enega največjih laboratorijskih sekalnih mlinov v Sloveniji.

Izvajamo analize:

 • Tehnične analize izdelkov
 • Kontrolne kemične analize
 • Tehnične analize surovin
 • Analize v trdnih, tekočih in plinastih vzorcih
 • Preiskave zemljišč pred nakupom
 • Biološke preiskave materialov
 • Kontrola kvalitete
 • Analize naravnih materialov
 • Analize umetnih materialov
 • Analize kompozitov
 • Analize kmetijskih zemljišč
 • Kemične analize gnojil
 • Kemične analize vod
 • Kemične analize vodnih raztopin
 • Kemične analize goriv
 • Kemične analize
 • Kemične analize hrane
 • Kemične analize vin
 • Kemične analize za raziskave
 • Kemične analize za razvoj
 • Analize organskih spojin
 • Analize adsorbcijskih cevk
 • Analize filtrov (zračnih, vodnih…)
 • Analize anorganskih spojin
 • Kemične analize materialov
 • Analize piroliznih plinov in ostankov
 • Druge kemične analize in preiskave

ICP-OES Spektrometer

Spectro Ciros Vision ICP

Meritve elementov  izvajamo z SPECTRO CIROS VISION ICP-AES inštrumentom (ICP-OES induktivno vzbujena – plazma optična emisija). Kot edini operater takšnega inštrumenta v tem delu Evrope lahko izvajamo do 75 metitev elementov periodnega sistema tudi v najzahtevnejših materialih. Vzorec se dovaja v ”plamen” super segretega plina-plazme s temperaturo 7000-10000 °C. Zaradi te visoke temperature, ki je približno dvakrat višja kot je temperatura na površini sonca se elementi ionizirajo in  oddajo spekter katerega intenziteto lahko izmerimo. Z možnostjo merjenja v elektromagnetnega spektra od 125-770 nm in resolucijo inštrumenta 9 pm imamo prave rešitve za vse vaše meritve!

HCNS inštrument

HCNS instrument

Z H-C-N-S inštrumentom merimo vsebnost H (vodika), C ( ogljika), N(dušika) in S (žvepla)

Z HCNS inštrumentom lahko merimo tudi parametre kot so TC (vsebnost celotnega ogljika) in TOC (vsebnost celotnega ogranskega ogljika). Primerni materiali za analiziranje so vzorci trdnih materialov, kot so na primer: goriva, les, odpadki, prst, komposti, organski mulji, anorganski mulji, pepel, usedline….

PLINSKI KROMATOGRAFI (GC)

Plinski kromatograf

Z plinsko kromatografijo določujemo sestavo snovi, ki jih lahko uplinimo ne da bi pri tem substance razpadle.

Naš laboratorij razpolaga z več inštrumenti in z različnimi detektorji. Uporabljamo inštrumente z TCD, ECD, FID in MS detektorji. Na večini inštromentov imamo tudi nameščene avto injektorje, kateri vzorce injekcirajo v inštrument zato lahko analiziramo veliko količino vzorcev.

AAS z grafitno in plamensko tehnologijo

Atomska absorbcijska spektroskopija

AAS (Atomska Absorbcijska Spektroskopija)

Z AAS inštrumentom merimo elementarno sestavo vzorca. Meritve se izvajajo v vodnih raztopinah. V primeru, da analiziramo trdne vzorce jih je pred meritvijo potrebno primerno pripraviti torej razklopiti, da jih prevedemo v vodno raztopino. Tipično so ti elementi: Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn,U,…. Glede na merjene vzorce in koncentracijsko območje izbiramo s katero tehnologijo bomo merili (plamensko ali grafitno).

 Naš laboratorijski inštrumentarij:

 •    HCNS inštrument
 •    Plinski kromatografi (GC) z FID, ECD, TCD in MS detektorji
 •     AAS z plamensko in grafitno tehnologijo
 •     UV-VIS spektrometri
 •     FT-IR spektrometer
 •     AOX, POX, EOX aparatura
 •     TOC aparatura (celotniorganski ogljik)
 •     Vzorčevalniki odpadnih voda
 •     Merilniki pretokov na odprtih in zaprtih sistemihi
 •     Kalorimeter
 •     pH in Oksi-metri
 •     Mlinska tehnika za pripravo vzorcev
 •     Aparature za sejalno analizo